Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát
Sản phẩm - Hồng Kim Phát

ĐẦU IN MÃ VẠCH

Đầu in Datamax E Class

Đầu in dùng cho dòng máy in Datamax E Class Mark I & II & III gồm các dòng E4202, E4205, E4204… cùng độ phân giải đầu in: 203 dpi và 300 dpi

Đầu in Datamax H Class

Đầu in dùng cho dòng máy in công nghiệp Datamax H Class gồm các model như H4212, H4310, H6210, H8303 với các kích thước 4 inch, 6 inch, 8 inch cùng độ phân...

Đầu in Datamax I Class Mark II

Đầu in dùng cho dòng máy in công nghiệp Datamax I Class Mark II gồm các model như I4212e, I4310e, I4606e với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi và 600...

Đầu in Datamax I Class

Đầu in dùng cho dòng máy in công nghiệp Datamax I CLass gồm các model như I4206, I4208, I4210, I4212 … với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi, 406...

Đầu in Zebra ZD620 Transfer

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD620 Transfer thermal với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD620 Direct

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD620 direct thermal với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD420 Transfer

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD420 transfer thermal với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD420 Direct

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD420 direct thermal với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD420 Cartridge

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD420 Cartridge với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD410

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD410 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZD500

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra ZD500 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra GT800

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GT800 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra GX430t

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GX430t với độ phân giải đầu in: 300 dpi

Đầu in Zebra GK420t - GX420t

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GK420t và GX420t với độ phân giải đầu in: 203 dpi

Đầu in Zebra GK420d - GX420d

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GK420d và GX420d với độ phân giải đầu in: 203 dpi

Video clip

  • Hướng dẫn sử dụng máy in thẻ ZXP3
  • Nhãn Điện Tử ESL Cho Siêu Thị
  • Nhãn Điện Tử ESL cho Đô Thị Thông Minh
  • Giải pháp RFID để kiểm tra và kiểm kê
  • Giải pháp theo dõi RFID đầu cuối cho bệnh viện
  • Giải pháp RFID trong sản xuất và lưu kho

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Hội

Mr Hội - 0938 597 897

hoibovan@hongkimphat.com.vn

Ms Xuân

Ms Xuân - 0789 800 877

assistant@hongkimphat.com.vn

Ms Ti Na

Ms Ti Na - 0948 200 277

sales01@hongkimphat.com.vn

Ms Trân

Ms Trân - 0927 799 766

sales@hongkimphat.com.vn

Ms Ngân

Ms Ngân - 0779 176 177

sales02@hongkimphat.com.vn

Văn Phòng

Văn Phòng - (028) 36 018 800

info@hongkimphat.com.vn

backtop
intro
zalo