Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát

Sản phẩm - Hồng Kim Phát
Sản phẩm - Hồng Kim Phát

ĐẦU IN MÃ VẠCH

Đầu in Zebra GC420t

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GC420t với các độ phân giải đầu in: 203 dpi

Đầu in Zebra GC420d

Đầu in zebra dùng cho máy in Zebra GC420d với độ phân giải đầu in: 203 dpi

Đầu in Zebra ZT620

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT620 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZT610

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT610 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi và 600 dpi

Đầu in Zebra ZT421

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT421 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZT411

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT411 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi và 600 dpi. Ngoài ra còn có đầu in chuyên dùng để...

Đầu in Zebra ZT510

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT510 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra 105SL

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra 105SL Plus với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZT420

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT420 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra ZT410

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT410 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi và 600 dpi

Đầu in Zebra ZT200 Series

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra ZT210, ZT220, ZT230 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra 220Xi4

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra 220Xi4 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra 170Xi4

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra 170Xi4 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi

Đầu in Zebra 140Xi4

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra 140Xi4 với độ phân giải đầu in: 203 dpi.

Đầu in Zebra 110Xi4

Đầu in zebra dùng cho máy in công nghiệp Zebra 110Xi4 với các độ phân giải đầu in: 203 dpi, 300 dpi và 600 dpi

Video clip

  • Hướng dẫn sử dụng máy in thẻ ZXP3
  • Nhãn Điện Tử ESL Cho Siêu Thị
  • Nhãn Điện Tử ESL cho Đô Thị Thông Minh
  • Giải pháp RFID để kiểm tra và kiểm kê
  • Giải pháp theo dõi RFID đầu cuối cho bệnh viện
  • Giải pháp RFID trong sản xuất và lưu kho

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Hội

Mr Hội-0938 597 897

hoibovan@hongkimphat.com.vn

Văn Phòng

Văn Phòng-(028) 36 018 800

info@hongkimphat.com.vn

backtop
intro
zalo